bacaan

1. bahan untuk dibaca:
di kapal itu, disediakan juga ~; ~ ringan bahan bacaan yang kandungannya bukan tentang hal-hal (perkara-perkara) yang serius atau yang (agak) sukar difahami;

2. cara membaca:
~ al-Quran akan diadili oleh pengadil antarabangsa;

3. hasil yang dibaca:
jika alat menyukat perjalanan minyak menunjukkan ~ yang rendah, enjin hendaklah dihentikan;

4. yang digunakan untuk membaca:
bilik ~;
bahan ~;

pembacaan
1. perbuatan (usaha, kegiatan, dan sebagainya) membaca (buku, akhbar, majalah, dan sebagainya):
Hikayat Panji Semirang yang diusahakan ini ialah hasil daripada ~ hikayat-hikayat tulisan tangan;
~ akhbar dalam waktu pejabat tidak dibenarkan;
suatu tugas besar perpustakaan awam berusaha menggalakkan ~ yang lebih luas di kalangan orang ramai;

2. perbuatan, perihal membaca (meter dan sebagainya):
~ meter dibuat setiap awal bulan;

3. perbuatan membaca (mendeklamasi):
selain ceramah, akan diadakan pula ~ sajak;

pembaca orang yang membaca:
majalah ini banyak mempunyai ~nya; ~ pruf orang yang tugasnya membaca (meneliti) pruf dan membetulkan kesilapan yang didapati.

berkongsi