babil

[arkaik]

1. degil, tegar, keras kepala, kepala batu, pembantah, pelawan:
~ sangat budak ini;

2. berani dan tabah:
perwira-perwira ~;

berbabil bertengkar, berbantah;

kebabilan perihal (sifat, sikap) suka membantah, kedegilan, ketegaran:
peristiwa itu membakar seluruh ~ku;

perbabilan perihal berbabil, pertengkaran, perbantahan.

berkongsi