babit

membabitkan melibatkan seseorang (negara dan lain-lain) dalam sesuatu perkara:
apabila sesebuah negara Komanwel bertelingkah atau berperang, negara itu tidak akan ~ negara-negara Komanwel lain;

terbabit terlibat, tersangkut (dalam sesuatu perkara), terseret:
apabila Britain berperang dengan Jerman, negara-negara lain pun ~ sama;
~ dalam persengketaan orang lain;

keterbabitan perihal terlibat (tersangkut, terseret) dalam sesuatu perkara:
kita mengenali mereka kerana jawatannya atau kerana ~nya dalam kegiatan di luar bidang tugas;

pembabitan perihal membabitkan:
dia merasakan ~nya dalam pertandingan badminton antarabangsa sudah mencukupi.

berkongsi