babat I

golongan, jenis, tara:
kalau bersahabat, cari sama ~;

sebabat sama babat, setara, setaraf.

berkongsi