babar

membabar membentang, mengembang;

membabarkan
1. membentangkan, mengembangkan (layar dan lain-lain), menebarkan:
Pak Kaduk pun ~ layar perahunya;

2. memperkembangkan, meluaskan:
negara itu hendak ~ kekuasaannya ke negeri-negeri yang berjiran;

3. membentangkan, menjelaskan, memaparkan:
ia telah ~ pendapatnya kepada rakyat;

terbabar
1. telah dibabarkan, terkembang, terbentang, tertebar:
layarnya ~;

2. berada dalam kumpulan yang banyak dalam satu kawasan yang luas:
sekawanan ikan kelihatan ~ luas di laut;

3. terpancar ke merata-rata:
cahaya perada itu ~ ke segenap penjuru bilik itu;

pembabaran
1. perbuatan membabarkan (mengembangkan, menebarkan), pengembangan, pembentangan, penebaran;

2. perbuatan membabarkan (mengembangkan, meluaskan) pengembangan, peluasan;

3. perbuatan membabarkan (membentangkan, memaparkan), pembentangan, pemaparan.

berkongsi