azam II

teramat mulia;
isimal ~ nama yang teramat mulia (nama Allah).

berkongsi