azam I

kemahuan (keinginan, cita-cita, dan sebagainya) yang sangat kuat, tujuan (yang sesungguhnya):
dengan melancarkan projek-projek ini, kerajaan telah menunjukkan ~nya hendak menambah penghasilan sawah;

berazam mempunyai azam, bertujuan (dengan sesungguhnya), bercita-cita kuat (untuk melakukan atau mencapai sesuatu):
kerajaan ~ hendak meneruskan rancangan pembangunan;

mengazamkan mencita-citakan, mahukan (dengan sesungguhnya):
untuk mencapai cita-cita yang diazamkan;

keazaman kemahuan, keinginan yang sangat kuat:
Perdana Menteri mengulangi ~ kerajaan untuk mempertahankan kedaulatan negara.

berkongsi