ayuhai

[seruan]

1. kata untuk memanggil orang, wahai;

2. kata untuk menyatakan rasa duka.

berkongsi