ayuh

[kata seru] kata untuk menyatakan marilah:
~, lekas pergi!

berkongsi