ayal

[Indonesia]

1. lalai, lengah:
jangan ~ menolong orang yang kemalangan;

2. ragu-ragu, bimbang;

berayal-ayalan berlambat-lambat, berlengah-lengah, bertangguh-tangguh.

berkongsi