autoritarian

1. berpegang teguh pada peraturan dan undang-undang;

2. orang yang percaya akan ketaatan sepenuhnya terhadap autoriti.

berkongsi