autopsi

(Perubatan) pembedahan dan pemeriksaan mayat untuk menentukan atau mengetahui sebab-sebab kematian;

mengautopsi melakukan autopsi.

berkongsi