automatik

berkenaan sesuatu yang bergerak atau melakukan sesuatu dan sebagainya dengan sendirinya (alat, mesin, dan sebagainya);
secara ~
a) dengan sendirinya, dengan (hampir) tidak perlu dikendalikan oleh tenaga manusia (berkenaan (dengan) alat, mesin, dan sebagainya), dilaksanakan (hampir) sepenuhnya dengan penggunaan alat-alat tertentu dan bukan tenaga manusia (berkenaan (dengan) kerja dan sebagainya);
b) dengan tidak berfikir-fikir dan sebagainya terlebih dahulu (berkenaan (dengan) sesuatu tindakan dan sebagainya);

c) dengan tidak perlu dilakukan (diuruskan, diselesaikan, dan sebagainya) sesuatu terlebih dahulu (berkenaan (dengan) kedudukan, perjalanan, dan sebagainya sesuatu);

mengautomatikkan menjadikan sesuatu automatik;

pengautomatikan perihal (proses, tindakan dan sebagainya) menjadikan sesuatu automatik.

berkongsi