automasi

sistem pelaksanaan tugas serta alat automatik yang pada keseluruhannya membolehkan pelbagai aspek dan proses kerja dilakukan dengan sedikit sahaja atau sama sekali tidak memerlukan tenaga manusia:
tahun-tahun lapan puluhan pula memperlihatkan bank memberikan penekanan terhadap penggunaan komputer dan ~;

mengautomasikan menjadikan sesuatu sistem (proses dan sebagainya) berjalan secara automasi:
beberapa langkah sedang diambil untuk ~ sistem pengeluaran yang sedia ada;

pengautomasian perihal atau proses mengautomasikan:
~ Pusat Sumber Sekolah.

berkongsi