autokarpa

(Biologi) buah yang terhasil daripada penswasenyawaan, misalnya buah manggis.

berkongsi