autografi

1. penulisan tentang sesuatu yang dibuat dengan tulisan tangan penulisnya sendiri;

2. penghasilan semula sesuatu ilustrasi atau tulisan.

berkongsi