autograf

1. tandatangan seseorang, biasanya orang yang terkenal;

2. = buku ~ buku kecil untuk menyimpan tandatangan orang yang terkenal atau kata-kata nasihat dan sebagainya oleh sahabat handai untuk kenang-kenangan;

3. naskah (manuskrip) asal yang ditulis tangan oleh pengarangnya sendiri.

berkongsi