auditorium

dewan (ruang dalam bangunan dan sebagainya) untuk para penonton.

berkongsi