audiovisual

yang) melibatkan atau menggunakan pendengaran dan pelihatan (berkenaan (dengan) usaha mengajar atau menyampaikan maklumat dan lain-lain), pandang dengar.

berkongsi