atur III

[Jawa] mengaturi [arkaik] memberi kepada, menyilakan supaya;

mengaturkan
1. menyampaikan, mempersembahkan, memberi:
~ surat kepada menyampaikan surat kepada;

2. mengucapkan, mengatakan:
~ selamat datang.

berkongsi