atur II

[Minangkabau];

mengatur(kan) mencucuk:
~ hidung kerbau.

berkongsi