asli

1. berkenaan orang yang asal keturunannya, lahir, dan tinggal di sesebuah negeri;
orang ~ penduduk asal sesebuah negeri (bukan orang asing atau orang mendatang);

2. berkenaan sesuatu yang berasal dari sesebuah negeri atau daerah itu sendiri (bukan ciptaan dan sebagainya asing):
lagu ~;
baju ~;

3. berkenaan bawaan sejak lahir:
sifat-sifat ~;

4. tulen (bukan buatan terkemudian atau tiruan ataupun bercampur bahan lain):
getah ~;
gas ~;

5. berkenaan yang asal (bukan saduran atau terjemahan):
karangan ~;
naskhah yang ~;

6. [Indonesia] berkenaan yang asal (bukan salinan):
ijazah ~ ijazah asal (bukan salinan);

7. berasal, keturunan orang baik-baik;
anak-anak ~ bukan sebarang orang;

keaslian perihal (sifat dan lain-lain) asli, ketulenan, kejatian:
~ naskhah ini tidak perlu disangsikan.

berkongsi