askomiset

(Biologi)kumpulan kulat dalam kelas Ascomycetes, termasuk kulapuk, kulat, dan kulat pereput kayu.

berkongsi