asas II

1. alas, dasar, tapak (tempat berdirinya sesuatu bangunan):
~ rumah sudah siap;

2. sesuatu yang menjadi sandaran atau pendukung kepada sesuatu yang lain, sandaran bagi sesuatu perbuatan (tindakan, kesimpulan, tuduhan, dan lain-lain), dasar:
pemerintahan negara dengan sistem demokrasi sebagai ~nya;
tuduhan yang tidak mempunyai ~;

berasas mempunyai asas, ada asasnya (dasarnya):
tuduhan melulu yang tidak ~;
~ kepada
= berasaskan;

berasaskan menggunakan (bersandarkan) sesuatu sebagai asas, berdasarkan:
sistem ekonomi yang ~ kapitalisme;
tuduhan yang ~ bukti yang nyata;

mengasaskan
1. menyandarkan (meletakkan) pada sesuatu sebagai asas, mendasarkan:
segala usaha diasaskannya pada kepentingan negara;

2. membangunkan (pada peringkat permulaannya), memulakan penubuhan, mendirikan:
beliaulah yang ~ GPMS pada tahun 1954;

terasasnya telah diasaskan:
dari situlah ~ dinasti ke-26;

pengasasan perbuatan (proses dan sebagainya) meletakkan sesuatu pada sesuatu asas:
~ prinsip kebebasan ini amat penting;

pengasas orang yang mengasaskan (memulakan perubahan) sesuatu:
pertubuhan itu tidak mencapai tujuan yang dikehendaki oleh ~nya.

berkongsi