ASAS I

~ 50 akronim bagi Angkatan Sasterawan 1950.

berkongsi