as II

[Indonesia-Belanda] daun pakau yang tertinggi nilainya.

berkongsi