as I

[Indonesia-Belanda] gandar, pasak, sumbu:
kereta itu patah ~nya;

beras mempunyai as:
kaleng itu diberi ~ dan bertali supaya dapat ditarik.

berkongsi