arpus

sejenis damar untuk menguatkan tali (seperti tali penggesek biola).

berkongsi