ar-rahn

konsep perbankan Islam yang merujuk kepada kaedah pembiayaan yang melibatkan penyerahan aset sebagai cagaran sesuatu hutang.

berkongsi