aromatik

(Kimia) berkenaan sebatian organik yang berkaitan dengan benzena.

berkongsi