arkitek

1. jurubina;

2. [kiasan] perancang atau pencipta sesuatu.

berkongsi