arkib

1. kumpulan naskhah (piagam) yang disimpan;

2. tempat menyimpan naskhah-naskhah, rekod umum dan dokumen-dokumen sejarah sesebuah negara;

3. (Komputer) tempat menyimpan atur cara dan data komputer bagi jangka masa yang lama;

mengarkib (Komputer) menyalin atur cara atau data ke dalam cakera, pita, dan lain-lain untuk penyimpanan jangka panjang;

mengarkibkan menyimpan sesuatu bahan (rekod, dokumen, dan sebagainya) di arkib:
tradisi-tradisi itu didokumentasikan bukan untuk diarkibkan;

kearkiban segala yang berkaitan dengan fungsi (kegiatan,urusan, dan sebagainya) arkib:
anugerah itu sebagai sumbangannya dalam bidang ~.

berkongsi