arketaip

model asal sesuatu mesin, sistem dan lain-lain yang menjadi contoh, prototaip.

berkongsi