arkeologi

kajian saintifik mengenai sesuatu kebudayaan (terutama kebudayaan prasejarah) dengan cara penggalian dan penghuraian kesan-kesan tinggalannya, kaji purba;
ahli ~ orang yang pakar dalam bidang arkeologi.

berkongsi