arit I

[Jawa] sabit, penyadap;

mengarit menyabit (rumput).

berkongsi