aristokrat

1. kaum bangsawan;

2. penganut faham bahawa pimpinan pemerintahan harus dipegang oleh kaum bangsawan (orang kaya-kaya dan orang-orang yang tinggi martabatnya).

berkongsi