arbaa

[Arab]

1. empat;

2. hari Rabu (hari yang keempat dalam seminggu).

berkongsi