araz

araznya [sastera lama] aral:
kalau-kalau bertemu dengan ~, jadi tiada sampai seperti kehendak Duli Yang Dipertuan itu.

berkongsi