aram II

aram-aram, pengaram [arkaik] rangka tempat orang berdiri kalau membuat tembok dan lain-lain:
pekerjaan ini dilakukan siang malam, itulah sebabnya ~ berpasang lampu.

berkongsi