aram I

mengaram menaruh dendam, mempunyai niat hendak membalas.

berkongsi