apuran

[Jakarta] longkang (parit) untuk membuang air kotor.

berkongsi