apungan

1. sesuatu yang berapung atau terapung-apung:
yang ada hanya ~ ais yang sentiasa bergerak mengikut tiupan angin, arus dan pasang surut lautan;

2. (Ekonomi) situasi yang membolehkan penyelarasan mata wang berlaku secara bebas mengikut kadar pertukaran wang tanpa campur tangan daripada kerajaan:
kecairan syarikat akan meningkatkan kemampuan untuk ~ lebih bebas;

keapungan keadaan tidak tenggelam di air, atau keadaan terkatung-katung;

pengapungan proses (perbuatan, usaha dan sebagainya) mengapung atau mengapungkan:
~ bangkai kapal yang tenggelam itu tentunya memerlukan perbelanjaan yang besar.

berkongsi