antitesis

1. sesuatu yang benar-benar berlawanan atau bertentangan;

Boyle meragui segala sesuatu yang merupakan ~ kepada prinsip keyakinan dalam agama;

2. penggunaan kata atau ungkapan seperti berjuang atau menyerah dalam frasa, ayat, dan lain-lain yang sama untuk mendapatkan kesan perbezaan atau pertentangan yang seimbang.

berkongsi