antisosial

1. tidak suka bergaul dengan orang lain (masyarakat):
mereka yang ~ akan hanya merenggangkan diri mereka daripada arus pembangunan masyarakat;

2. bertentangan dengan atau berbahaya kepada peraturan atau adat (sesebuah masyarakat).

berkongsi