antarbenua

[Indonesia] dalam hubungan antara satu benua dengan benua yang lain.

berkongsi