anja

[Minangkabau];

beranja-anja, teranja-anja manja;
masa kecil teranja-anja, sudah besar terbawa-bawa, lalu tua berubah tidak (peribahasa) apa yang biasa dikerjakan semasa kecil susah dapat diubah kalau sudah tua.

berkongsi