animistik

berkaitan dengan atau bersifat animisme.

berkongsi