animisme

kepercayaan bahawa setiap benda (batu, kayu, dan lain-lain) mempunyai semangat (roh).

berkongsi