ani

mengani memasang lungsin (pada alat tenun);

anian bahagian daripada alat tenun (tempat dipasang lungsin).

berkongsi