anhu

[Arab] [arkaik] daripadanya (lelaki):
radhiallahu~ diperkenankan Allah atasnya.

berkongsi